NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 31 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 maj, 2012
Skrivet av: Sven Luthman skrivet 2011-08-29, 10:07
Även jag vill TACKA Norrköpings-föreningen för arrangemanget av Släktforskardagarna 2010.  
 
Med tanke på att det hela tiden är olika förutsättningar på varje ort så är det svårt att jämföra. Som utställare så var jag inte på någon föreläsning och kan därför inte kommentera hur biljett-systemet fungerade. Under lördagen gick biljetterna åt väldigt snabbt och de som inte var på plats direkt på morgonen fick aldrig någon chans.
För oss utställare så var vi utspridda på 4 olika lokaler och antalet besökare ute i flygeln var betydligt lägre än inne i huvudbyggnaden. Undrar hur de som var på övre plan i flygeln hade det med besökare??
Då vi var precis bredvid släktsök så kunde jag konstatera att de hade det lugn uppe på scenen, oftast bara enstaka personer som fick hjälp (i Örebro var det kö)- berodde det på att det var svårt att hitta ut till flygeln?
Det var dåligt markerat var gången började och den var också lite speciell, med fukt på väggarna och ganska mörk.
Nu får vi samla intrycken och utvärdera vårt eget arbete i montern. Ta hand om de nya indexerare som registrerade sig och se fram emot vad Gävle och DIS-Mitt har att bjuda på nästa år :-)
 
Hälsningar
Sven (som var i FamilySearch-montern).