NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 04 juli, 2010

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 04 juli, 2010
Skrivet av: Michael Lundholm skrivet 2009-06-23, 17:12
Efter att nu spenderat ett par timmar med När våra förfäders bygder växte fram så kan jag konstatera att mitt största problem med boken att jag inte kontrollera påståendena. Och det finns en del jag skulle vilja kontrollera, eftersom jag i likhet med Niclas reagerar på enskildheter. Det finns nämligen ingen redovisning av vilken litteratur eller forskning som allt detta bygger på. Boken innehåller tex ett 50-tal tabeller och diagram med en omfattande sifferredovisning  samt därutöver upp emot 30 sidor i ett appendix med tabeller. Kartorna oräknade. Förutom att 10 sidor i appendix som uttryckligen bygger på Älvsborgs lösen 1571 kan jag inte hitta några käll- eller litteraturhänvisningar alls. Inte heller ger den någon slags vägledning för hur den intresserade lekmannen skall gå vidare i litteraturen.