NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 27 september, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 27 september, 2008
Skrivet av: Jojje Lintrup skrivet 2008-09-15, 17:44
Precis, Stefan, det är viktigt att skilja på förbundsfrågorna, som vi dryftar här i Förbundsforum, och vanliga släktforskningsproblem, som bör ställas i Anbytarforum. Det här är en diskussion om hur förbundet ska tackla internationell frågor, t.ex. genom att bilda en internationell kommitté.
Det är bra om problemställningar som den som Anna Martinsson uppmärksammar också diskuteras här, medan tipsen om mormonerna kanske hör hemma i Anbytarforum.