NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 27 september, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 27 september, 2008
Skrivet av: Jojje Lintrup skrivet 2008-09-02, 00:23
Det är nu två år sedan riksstämman gav förbundsstyrelsen i uppdrag att bilda en internationell kommitté med uppgift att lyfta frågor kring internationella kontakter och släktforskning för den allt större gruppen av utlandsfödda i Sverige.
Styrelsen har uppdragit åt ett par ledamöter att söka efter intresserade personer, men allt har runnit ut i sanden genom att dessa inte varit tillräckligt starkt engagerade i frågorna. Möten har varit på gång, men blivit inställda pga missförstånd, så ännu har inget hänt.
De internationella frågorna är av stort intresse för ett förbund av vår kaliber. Det pågår internationella kongresser och möten, och vill vi ha ett ord med i laget, t.ex. för vilken slags släktforskning man tycker att man bör bedriva, bör man se till att vara representerade. Annars är det risk för att den internationella släktforskarrörelsen fortsätter att ägna sig åt idel ädel adel...
Huvudfrågan är dock upprättandet av kontakter med invandrarorganisationerna i Sverige. Vi går en framtid till mötes då allt fler av våra svenskfödda medborgare härstammar från utlandet. Och för varje generation som fjärmar sig från sina utländska rötter, ju svårare blir det att knyta kontakterna när man börjar undra över sina anor. Det gäller att uppmuntra de tidiga generationernas intresse, så att det inte uppstår luckor som blir omöjliga att överbrygga.
Med detta vill jag uppmärksamma problemet åter igen och hoppas att någon nappar på tanken att ingå i en internationell kommitté under förbundsstyrelsen.