NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 mars, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 mars, 2012
Skrivet av: Jan Nilsson skrivet 2012-02-17, 11:37
Till medlemsföreningarna i Sveriges Släktforskarförbund  
 
Valberedningen har nu påbörjat sitt arbete genom att 28 januari intervjua den sittande styrelsens ledamöter angående styrelseledamöternas uppfattning om förbundets verksamhet och styrelsearbetet.  
 
Då har följande framkommit från de ledamöter vars styrelsemandat går ut i samband med förbundsstämman i Gävle:  
.   Ordförande Barbro Stålheim: STÅR TILL FÖRFOGANDE FÖR EVENTUELLT OMVAL  
.   Anna Löfgren: AVGÅR 1 ÅR I FÖRTID P.G.A. PERSONLIGA SKÄL  
.   Anna-Lena Andersson: AVBÖJER OMVAL  
.   Viktoria Jonasson: STÅR TILL FÖRFOGANDE FÖR EVENTUELLT OMVAL  
.   Gunilla Didriksson: STÅR TILL FÖRFOGANDE FÖR EVENTUELLT OMVAL
.   Daniel Berglund: STÅR TILL FÖRFOGANDE FÖR EVENTUELLT OMVAL
.   Dessutom finns önskemål om att utvidga styrelsen med en person
 
Det är alltså två nyval samt ett fyllnadsval som förestår på stämman i Gävle.
Vi har fått in en nominering för fyllnadsvalet på 1 år.
Valberedningen uppmanar därför samtliga medlemsföreningar att inkomma med nomineringar.  
 
Vi uppmanar medlemsföreningarna att särskilt överväga yngre kandidater. Det är inte fel om kandidaterna dessutom har juridisk kompetens eller kan moderna web-teknologier; förutom att vara hängivna släktforskare förstås!  
 
Nomineringar ska skickas till valberedningen@genealogi.se och vara valberedningen tillhanda senast 31 mars.  
 
Mvh  
Jan Nilsson  
Valberedningens ordförande  
Sveriges Släktforskarförbund