NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 mars, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 mars, 2012
Skrivet av: Tord Påhlman skrivet 2011-08-31, 12:49
Tilläggas kan att på förslag av SSGF beslutades att förbundsstyrelsen erhåller en klumpsumma för arvoden, SEK 200000:-, att fördelas inom styrelsen, i stället för av förbundsstämman fastställda, detaljspecificerade, arvoden till vissa styrelseledamöter (valberedningens förslag).