NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 mars, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 mars, 2012
Skrivet av: Mats Ahlgren skrivet 2011-03-07, 18:39
Från Sveriges Släktforskarförbunds stadgar, paragraf 17 som behandlar valberedningen, avsnitt 2 och 3.
 
Till valberedningen ställda förslag skall ha kommit valberedningens ordförande eller förbundskansliet tillhanda senast den 31 mars.
 
Valberedningens förslag skall senast den 15 maj överlämnas till förbundsstyrelsen.
 ---------------------------
 
Här nämns inte begreppet nominering, utan ordet förslag används för det som kommer in till valberedningen, liksom det som lämnas till stämman.
 
I paragraf 6 , andra stycket sägs:
Senast tre månader före riksstämman tillställs medlemsföreningarna och sammanslutningarna föredragningslista och förslag från valberedningen
------------------------------
 
Inte heller här används annat begrepp än förslag
 
Kanske dags att använda de begrepp som finns i stadgarna, andra ordvrängerier är ganska ointressanta i detta sammanhang eftersom de inte beskivs i stadgarna.  
Efter vad jag kan se finns det inte beskrivet hur förslag skall presenteras, hur andra förslag än de som valberedningen lämnar formellt ska tillställas stämman  etc
 
Intressant (?) är att medelmsföreningar kan nominera pristagare till Victor Örnbergs hederspris!
 
Men just nu är väl det viktigaste att det kommer fram personer, som är villiga att lägga ner tid och resurser, att utstå både det ena och det andra, i en insats som för Sveriges Släktforskarförbund framåt.