NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 mars, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 mars, 2012
Skrivet av: Lena A Löfström skrivet 2011-03-07, 09:51
Jag vill instämma med Michael men med det tillägget att förbundets medlemssföreningar inte är synonymt med dess styrelser utan dess medlemmar (även om man kan säga att medlemmarna har de styrelser de förtjänar). Väldigt ofta under åren har jag hört medlemmar i många olika föreningar som ondgör sig över att de inte får något gehör från sin styrelse. Inte bara enskilda medlemmar utan grupper av aktiva medlemmar, som styrelserna valt att inte lyssna på av någon anledning. Därför  kan även förslag från enskilda vara väl så förankrade i en medlemsförening som någonsin ett förslag som kommer från dess styrelse.
 
Din sista passus Michael var det bästa förslag jag hört på mången dag. Styrelsen behöver verkligen inte alls vara så stor som den är idag. Minska antalet ledamöter med hälften, dvs fem plus ordförande. Kanske arbetet skulle bli lite mer konstruktivt och mindre tidskrävande då.....
 
//Lena A L