NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 17 februari, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 17 februari, 2011
Skrivet av: Michael Lundholm skrivet 2011-02-16, 15:15
Till medlemsföreningarna i Sveriges Släktforskarförbund
 
Valberedningen har nu påbörjat sitt arbete genom att 5 februari intervjua den sittande styrelsens ledamöter angående styrelseledamöternas uppfattning om förbundets verksamhet och styrelsearbetet.
 
Då har följande framkommit från de ledamöter vars styrelsemandat går ut i samband med förbundsstämman i Norrköping:
1:e vice ordförande Karl Ingvar Ångström: STÅR TILL FÖRFOGANDE FÖR EVENTUELLT OMVAL Anna Löfgren: STÅR TILL FÖRFOGANDE FÖR EVENTUELLT OMVAL Birger Bergenholtz: AVBÖJER OMVAL Sonja Sahlén: HAR EJ GETT BESKED Förbundskassör Lars Sundell: AVBÖJER OMVAL
Det är alltså minst två nyval som förestår på stämman i Norrköping. Valberedningen uppmanar därför samtliga medlemsföreningar att inkomma med nomineringar. Hittills har INGA nomineringar kommit in till valberedningen.
 
Valberedningen kommer att arbeta med nomineringsarbetet även under april månad men planerar att avge sitt förslag till månadsskiftet april/maj; alltså ca 2 veckor innan den tidsgräns som stadgan föreskriver.
 
Vi uppmanar medlemsföreningarna att särskilt överväga kvinnliga kandidater. Det är inte fel om kandidaterna dessutom har ekonomisk kompetens (redovisning/bokföring) eller kan moderna web-teknologier; förutom att vara hängivna släktforskare förstås!
 
Nomineringar ska skickas till valberedningen@genealogi.se och vara valberedningen tillhanda senast 31 mars.
 
Bästa hälsningar
//Michael Lundholm
Valberedningens ordförande
Sveriges Släktforskarförbund