NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 17 februari, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 17 februari, 2011
Skrivet av: Tord Påhlman skrivet 2010-09-12, 00:08
När nu två veckor förflutit sedan förbundsstämman verkar det som om de flesta slappnar av fram till nästa stämma i Norrköping 2011. Tråkigt!  
 
Beträffande de stadgevidriga beslut som fattades på stämman reagerade jag, i likhet med Michael Lundholm, då det beslutades i en övrig fråga, men eftersom det blev avslag brydde jag mig (i likhet med Michael Lundholm?) inte speciellt mycket. Att valberedningen stadgevidrigt utökades med en ledamot kände jag inte till eftersom jag, förmodligen i likhet med de allra flesta (alla?), förbundsstämmoombud inte har förbundsstadgarna i huvudet. Vad händer i förlängningen? Kommer justerarna att justera stämmoprotokollet? Kanske de redan gjort det! Detta kanske kan betraktas som en petitess, men stadgar är stadgar och de ska följas! Varför har man annars stadgar?
 
Slutligen, det av Michael L m fl nämnda övergrepppet, hur hanteras det? Enligt min uppfattning tar åtminstone delar av förbundsstyrelsen avstånd från detta avskyvärda beteende. Men, jag tycker att förbundsstyrelsen borde offentligt deklarera att de tar avstånd, t ex genom att skriva ett öppet brev. Detta får inte upprepas!!