NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 17 februari, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 17 februari, 2011
Skrivet av: Michael Lundholm skrivet 2010-09-04, 20:51
Jag vet inte inte vilka som brukar befinna sig i det blå som du tänker på  Patrick. Kanske mig? Kanske andra?
 
Valberedningens förslag hade sänkt medelåldern i styrelsen trots att Håkan är en veteran som varit med länge. De två (Victoria och Johan) som nu valdes in sänkte också medelåldern i styrelsen. Och båda kommer enligt min fasta övertygelse att göra ett utomordentligt jobb i styrelsen alldeles oavsett det faktum att det var en sluten omröstning som ledde fram till det valet och att Johan var föreslagen av valberedningen och Victoria inte var det.
 
Men att betrakta tex Håkan som besmittad är ju något märkligt; det är ju ungefär 20 år sedan han förra gången satt i styrelsen och han kan inte hållas ansvarig för förbundsstyrelsens beslut de senaste åren. Det är det andra som får ta ansvar för, tex jag. Med viss tillfredsställelse konstaterar jag dock att förbundets nu goda ekonomi inte till ringa del beror på de konstnadssänkningar som genomfördes under min tid i styrelsen bla genom den flytt jag personligen förhandlade fram på den dåvarande förbundsstyrelsens uppdrag.
 
Men visst är det ett visst mått av plaskedamm. Delvis är det ofrånkomligt i demokratiska organsiationer att det finns olika uppfattningar.  
 
Det finns emellertid enligt min uppfattning alltför många förtroendevalda i förbundets olika delar som inte har tillräckligt mycket elementär förenings- och organisationskunskap. Några exempel: (1) Man har inte klart för sig när nomineringstiden går ut till de olika befattningarna i förbundet. Så sent som i maj frågar man när nomineringstiden går ut; den gick ut i mars! (2) En föreningsrepresentant (här inte nämnd med namn men vi vet alla vem det är; om någon inte vet det så maila mig så ger jag klara besked privat) begår på riksstämman övergreppet att tala emot en nominerad kandidat genom ett rent personangrepp istället för att argumentera för sin kandidat. (3) Två stadgevidriga beslut fattades på stämman. Dels fattades beslut i en övrig fråga som inte var anhängiggjord innan stämman på vederbörligt sätt (visserligen avslagsbeslut) och dels beslutades att den nya valberedningen ska bestå av 6 ledamöter trots att stadgan föreskriver 5.