NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 17 februari, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 17 februari, 2011
Skrivet av: Tord Påhlman skrivet 2010-08-25, 23:55
Tar mig friheten att citera ett inlägg i Ordförandelistan:
 
Eftersom ordförandelistan tydligen anses vara ett utmärkt forum för lobbying vill
jag passa på att slå ett slag för motion 6, från Nora Släktforskarklubb, Sollefteå släktforskare och SSGF.
 
 
Jag har nämligen undersökt skillnaderna mellan deltagande på stämmorna mellan
stora och små föreningar (under 100 medlemmar) och upptäckt att vi här har ett
tydligt demokratiskt underskott, som dessutom förvärrats.
Jag hade kvar några deltagandelistor och jämförde:
 
 
Redan vid stämman i Karlstad 1999 deltog småföreningarna i mycket mindre grad
än de stora. Bara 35 % deltog, mot mer än dubbelt så många av de stora.
 
 
I Halmstad 2007 hade sedan småföreningarnas deltagande sjunkit till 27 %, medan de
stora fortfarande hade en stor närvaro, på 64 %.
 
 
Vad hände då ifjol, efter att reseersättningen sänkts med 500 kr? Jo, då sjönk
deltagandet av småföreningarna till 20 % medan de storas närvaro höjdes något,
till 68 %.
 
 
Efter denna ändring har alltså det demokratiska underskottet förvärrats ytterligare.
Nu är det i ännu högre grad de stora som bestämmer över de små.
 
 
Ett minimikrav är alltså att stödja motionen från Sollefteå, Nora och SSGF och
återgå till att reskostnaderna maximeras till 300:- (och motsvarande
motioner 7-8 från SGS och Örebro släktforskare).
Förbundet har nu råd med detta. Frågan är om vi har råd att fortsätta att ha ett så
stort demokratiskt underskott. Tvärtom måste man nog sedan fundera över om
det kan finnas ytterligare åtgärder som får deltagandet att till att börja med återgå till
1999 års nivå.
 
 
Ulf Berggren
ordförande i en stor förening (FFS), men alla har vi varit små!
 
Se även mitt eget inlägg ovan lördagen 22 augusti 2009 - 18:15 (stämmodagen 2009)
 
(Meddelandet ändrat av tord 2010-08-26 00:07)