NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 19 februari, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 19 februari, 2008
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2008-02-11, 15:23
Det är ändå på stämman som de avgörande besluten tagits och där styrelsens ansvarsfrihet ges, så har skett, utan alltför stor offentlig kritik. Där ligger förstås huvudansvaret, om stämman har fått korrekt information. Den som har lett Förbundet, Ted och styrelsemedlemmarna har ju också en mycket stor del av ansvaret för utformningen av verksamheten. Där har ju mycket positivt skett i verksamheten under Teds ordförandetid, men ekonomiskt verkar ju något ha gott väldigt dåligt, eller hur?
 
Att kostnaderna har överskridit inkomsterna framgår ju av redovisningen ovan. För dyra lokaler i Sundbyberg och för stora personalkostnader är väl huvudorsaken till detta. Men det är väl på väg att rättas till nu, eller hur?
 
--
 
Jag undrar vänligt, men bestämt:
 
1) Hur mycket kostar Rötter totalt, och de olika delarna, om det skiljer sig?
 
2) Hur mycket kostar Anbytarforum?
 
3) Vad är gemensamt och vad är helt åtskilt i kostnad vad gäller driften av dessa?
 
4) Hur mycket görs idag ideellt? Vem bestämmer om eventuella ersättningar för detta till t ex Daniel och andra och hur mycket handlar det i så fall om hittills?
 
5) Hur ser organisationen ut för arbetet på dessa? Både professionellt och ideellt?
 
6) Hur stor del täcker Rötters Vänner/Anbytarforums obligatoriska 100-lapp av dessa kostnader?
 
Jag tror att många med mig är beredda att betala in pengar frivilligt eller i form av medlemsavgift, om det är tydligt vart pengarna går och vad man får för pengarna!
 
(Meddelandet ändrat av simson den 11 februari, 2008)