NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 19 februari, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 19 februari, 2008
Skrivet av: Håkan Skogsjö skrivet 2008-02-11, 10:59
Ted Rosvalls beskrivning ovan av hur ekonomin i förbundet har utvecklats under hans tid som ordförande liksom av det nuvarande ekonomiska läget utelämnar en del och förskönar annat. Det kan vem som helst bena ut med hjälp av årsredovisningarna som trycks i årsboken och informationen som lämnas i Angeläget.
 
Årsskiftet 2002/03 fanns drygt 7 miljoner kronor i kassan. Fyra år senare, årsskiftet 2006/07 hade summan krympt till drygt 2,2 miljoner. Under 2007 minskade kassatillgångarna ytterligare, till endast 1,3 miljoner den 31 oktober (Angeläget 3/07 sid. 8). Av detta förstår man att det inte bara kan ha varit 2006 som var ett katastrofår, utan också de andra åren har uppenbarligen gått rejält dåligt. För vart har pengarna annars tagit vägen?  
 
Man ska också ha i minnet att intäkterna under de här åren ofta har varit mycket bra med en strålande försäljning av förbundets produkter. Ändå har överskottet inte på långa vägar räckt för att klara den hämningslösa utgiftsfest som styrelsen ägnat sig åt. Minns bara hösten 2005 när flera personer nyanställdes, men bara några månader senare var man tvungen att säga upp delar av personalen. Den ekonomiska styrningen var uppenbarligen obefintlig.
 
Och knappast är läget nu under kontroll. Den fjärde utgåvan av Sveriges dödbok sålde under hösten 2007 i fantastiska 5000 exemplar (Angeläget 3/07 sid. 8), vilket ger en intäkt på över två miljoner. Nu redovisar Ted Rosvall att det ska ha influtit ytterligare en miljon kronor från försäljning via Genline. Det betyder att förbundet under förra året fick ett extra kapitaltillskott på omkring tre miljoner kronor tack vare Sveriges dödbok. Ändå aviseras en vinst på blygsamma 20.000 kronor. Uppenbarligen måste också 2007 läggas till serien katastrofår. Eller mer krasst: Utan fjärde utgåvan av dödboken hade förbundet knappast funnits i dag.
 
Men under 2008 finns inget projekt inom förbundet som förmår generera inkomster av dödbokens dignitet.
 
Detta har förbundsstyrelsen uppenbarligen insett: ”Kvarstår gör problemen med den framtida försörjningen”, skriver Ted Rosvall lite diskret i slutet av texten ovan och fortsätter: ”Är det rimligt att ett riksförbund måste hitta sin försörjning via en ständig produktion och marknadsföring av CD-skivor och andra produkter? Är det inte normalt så i ett förbund, att det är medlemmarna, d.v.s. medlemsföreningarna, som står för merparten av den centrala administrationen?”
 
Förbundsstyrelsen tänker sig tydligen att medlemsföreningarna inte bara ska hjälpa till att reda upp i det ekonomiska moras som har skapats under de senaste årens vanstyre, utan också i framtiden finansiera ”merparten av den centrala adminstrationen” (vilket förbundet fram till början av 2000-talet klarade galant på egen hand).  
 
I de sammanhangen räcker knappast den niokrona som föreningarna i dag betalar per medlem inte långt. Så håll i hatten, medlemsföreningar: Nu ska förbundet inte bara bränna sin egna stora intäkter, nu är också era pengar i farozonen!