NULL Skriv ut sidan - Anbytarforums innehåll

Anbytarforum

Titel: Anbytarforums innehåll
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-05-08, 23:26
Tack Daniel för att du tog dig tid att svara, även om inte du varit inblandad i den aktuella modereringen.  
Du är väl ändå med i någon slags modereringsregering?  
 
Först vill jag bara nämna att den länk som gick till Googles cache bytte jag ut emot en direktlänk, men den ändringen sänds ju inte till en som mejl och den har jag därför inte sparad, även om den är lätt funnen om du vill ha/se den: http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/_s1ab001/405310d1.htm
 
Länktips är jag förstås bekant med, men dit hittar man ju inte automatiskt, om man är inne i en sockendiskussion och söker efter ortnamn och andra namn. Egentligen skulle det faktiskt vara en fördel, om det under rubriken i varje sockendiskussion låg en länk till Ortnamnsarkivet som då visar alla ortnamn i den socknen, som den i av mig inlagda om Estuna! Men det är väl att begära för mycket, kanske?  
 
måste ju inte innebära att du postar i sammanhanget obegripliga inlägg på Anbytarforum ter sig tämligen märkligt, när det handlar om renskrivna notiser ur kyrkböckerna för den socknen och dessutom med tydlig hänvisning till källan!  
 
Förhoppningen var ju dessutom att forskaren skulle ställa sina fortsatta frågor och diskussioner i AF, men det var ju inte ens möjligt, eftersom mina inlägg var borttagna!
 
Om någon, emot förmodan, inte skulle förstå mitt inlägg, så finns ju förstås möjligheten att fråga vad jag menar eller vad det betyder. Om det önskas eller behövs, så kan jag och andra förstås förklara varför ett visst inlägg görs. Men ska det krävas för en födelsenotis med klar källangivelse?  
 
Men det har hittills aldrig hänt, tvärtom, så har jag mött uppskattning för mina inlägg och en del av Facebookanvändarna har dessutom hakat på och gjort sina första inlägg med frågor här, efter att jag upplyst om hur man skaffar inloggning.
 
Är det någon som hört av sig till er och undrat vad mina inlägg föreställer?  
Eller är det en ren reflexmässig reaktion på en outtalad och oklar, eller rent av vantolkad princip?  
Vad är det stora problemet?
 
Du kan ju posta en länk till Anbytarforum och sockendiskussionen direkt på Facebook, eller hur? Ja, det gör jag i princip alltid! Men när jag väl läst och renskrivit texten, så vill jag av hjälpsamhet och för undvikande av dubbelarbete för andra forskare, liksom för sökbarhetens skull, lägga mitt bidrag i den socken där notisen och rimligen diskussionen hör hemma. Ibland hittar jag dessutom släktutredningar, via Sök i Anbytarforum och Googlesökningar, vilka berör den efterfrågade släkten, gården, torpet eller byn. Jag bifogar då förstås länkarna till dessa sidor i samband med att jag gör mitt inlägg i Anbytarforum.
 
Anledningen till att man lade Läshjälp separat utanför sockendiskussionerna var ju, efter en diskussion om detta, för att vi som vilja hjälpa till, lättare skulle hitta de inlägg som behövde hjälp, eller hur?  
 
Annars hade det varit bättre att ställa läshjälpsfrågorna i respektive socken, där de personer och platser som det handlar om hör hemma och där de som är intresserade av socknen och de som kan socknen rimligen har lättats att hjälpa till och har mest utbyte av informationen.  
 
Men nu behövs ju inte inlägget läggas under Läshjälp, av den anledningen att någon ska behöva hjälpa till med läsningen, för den har jag, inte sällan med hjälp av andra på Facebook, lyckats klara av!  
 
Alltså ska texten ju ligga i sockendiskussionen, där den hör hemma, om den nu överhuvudtaget hör hit på Anbytarforum (AF), vilket jag absolut anser att den gör.  
 
Jag använder AF, som en utmärkt databas, när jag söker svar på allehanda uppgifter. Är inte det meningen med AF? Man ska ju inte ens mejla sina konversationer med andra forskare, för att alla ska få tillgång till den information som kommer fram!
 
Tolkar jag dig rätt vill du framhålla ortnamnet. Ja, i just detta fall var det så, eftersom torpet fanns i husförhörslängderna och ministerialböckerna under flera gårdar/byar i Estuna. Därför lade jag till den förklaringen om ortnamnet i mitt inlägg.  
 
Men för mig ter det sig självklart att alla inlägg om texter, person, platser bäst läggs in i den socken det gäller, om det är möjligt, och de inte är alldeles för omfattande eller otydliga.
 
Daniel, nu har jag tagit upp din och andras tid, såväl som min egen, med detta, för mig självklara.  
Jag hoppas att jag gjort klart för dig och andra ansvariga vad jag menar, vilket de som yttrat sig här hittills, redan verkar ha gjort. Rätta mig gärna om jag har fel!  
 
Är det fåfängt att hoppas på att mina ynka inlägg kommer tillbaka?  
 
Eller ska jag se mig som befriad ifrån min självpåtagna uppgift att sprida släkt- och hembygdsinformation på detta sätt?
 
Om sådan information inte ska läggas in i sockendiskussionerna, så behöver jag således inte heller länka dit heller då alltså, eftersom diskussionen med fördel redan förs på Facebook?  
 
Tyvärr kan detta inte vara till fromma för struktur och sökbarhet, som saknas på Facebook, men finns här på Anbytarforum.  
 
Därmed är det inte heller, i mina möjligen felaktiga ögon, till släktforskarnas nytta och glädje!  
 
Tack för (det långrandiga) ordet!  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-05-09 18:50)