NULL Skriv ut sidan - Hur många personer har levt i Sverige totalt?

Anbytarforum

Titel: Hur många personer har levt i Sverige totalt?
Skrivet av: Johan Sjöberg skrivet 2005-05-04, 08:58
Det är lite vanskligt att rita räta linjer över befolkningsutvecklingen under historiska perioder för vilka ingen statistik finns. Befolkningen har ökat (och minskat) språngvis, inte kontinuerligt, och mörkertalen måste vara stora. Vi kan knappast utesluta att Sverige hade en större befolkning under delar av bronsåldern än under folkvandringstid, vendeltid och tidig vikingatid. Troligen hade vi fler människor i landet under sent 1200 - tal än under 1400 - talet.
Och vad ska vi säga om Danmark? Somliga påstår att det landet hade ungefär en miljon människor år 1000, lika många som 1800, cirka åttahundra år senare. Var befolkningstalet ungefär konstant under denna långa period eller varierade det?
Johan Sjöberg