NULL Skriv ut sidan - Hur många personer har levt i Sverige totalt?

Anbytarforum

Titel: Hur många personer har levt i Sverige totalt?
Skrivet av: Gabriel Wallgren skrivet 2005-04-30, 16:16
Hej Per m fl!
 
Det enklaste sättet att uppskatta antalet personer som levt i Sverige borde väl vara att summera antalet födda.
 
För en inte obetydlig del av den historiska tiden känner vi till de talen, närmare bestämt tiden 1749-2004 se SCB:s befolkningsstatistik.
 
Med en liten enkel summering får man då fram att det föddes 26 120 560 människor 1749-2004.
 
Sen måste vi dock ta till en modell med antaganden för att uppskatta födelsetalen före år 1750. Födelsetalen är egentligen en svagt accelererande kurva för tiden före 1750, men om vi approximerar denna kurva till en linjärt stigande kurva för tiden år 1-1748 (år 0 finns ju som bekant inte!) och antar att födelsetalen före år 1 är så fursumbara att vi utesluter de helt, så kan vi lättare få fram en uppskattning över antalet födda före år 1749.  
 
Under 1700-talets andra hälft föddes 69 258 personer i genomsnitt och under 1750-talet 66 034 personer i genomsnitt. Jag väljer därför värdet 66 000 personer som slutsiffra i den linjära funktionen över antalet födda år 1-1748.
 
Antalet födda år 1-1748 = 66 000 / 2 x 1748 = 57 684 000 personer. Till detta skall vi lägga de 26 120 560 för perioden 1749-2004, dvs totalt 83 804 560.
 
Detta är naturligtvis ingen exakt siffra utan snarare en nedre gräns över antalet födda. Jag skulle uppskatta att den korrekta siffran ligger i intervallet 83-100 miljoner människor.
 
Mvh
 
Gabriel Wallgren