NULL Skriv ut sidan - Djup, bredd eller innehåll ?

Anbytarforum

Titel: Djup, bredd eller innehåll ?
Skrivet av: Steve Palmquist skrivet 2006-02-24, 21:14
Ja, för mig är det just levandegörandet av vAra förfäder och sl?ktingar det handlar om (och människor i allmänhet) som är en passion. Även de människor som är försvunna t.ex. pA grund av krig och förtryck (som t.ex. släktingar till mig vid flykten och den etniska utrensningen i Pommern 1945). Detta intresse har ocksA aktiverats p.g.a. den förnuyade och aktuella debatten i detta land som jag bor i, Spanien. Ett land där sA mAnga m?rdats och fursvunnit under inbördeskriget 1936-39 och den efterföljande diktauren under Franco. SA länge nAgon minns oss (som människor) existerar vi! Jag har inte benAdats med nAgon Gudstro eller evigt liv därför är det viktigt att dessa vAra förfäder finns för oss och för framtida generationer tycker jag. Men det är naturligtvis bara en personlig reflektion! SA alla tre dygderna i överskriften är jag enig i...
 
Med vänliga hälsningar: Steve/M?laga