NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-19

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-19
Skrivet av: Peter Funke (Aningen) skrivet 2005-10-17, 18:37
Problemet med provsidan är snarare att den inte alltid används till vad den är avsedd för, nämligen att testa funktionerna! Om en förstagångsbesökare anonymt vill se hur sidan fungerar innan man gör sitt premiärinlägg är väl det ganska oförargligt? De största problemen är snarare när provinlägg besvaras (i strid mot reglerna), eller när någon använder testutrymmet som slasktratt för inlägg man inte törs stå för med namn på annat håll. Att komma åt det missbruket genom att avkräva namn på provbesökare låter drastiskt!