NULL Skriv ut sidan - Kusinäktenskap

Anbytarforum

Titel: Kusinäktenskap
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2011-09-25, 14:21
Apropå hur många släktled bakåt man hade koll förr i tiden vill jag minnas att det var fem släktled, och fann först följande belägg:
-----------------------------------------
Inom släkten stod ätten i centrum eftersom det var en försäkring mot allt vad som kunne hända. Makt som ett självändamål hävdades endast av ett fåtal, ity att medvetna partiers syfte är makt. Ätten var något mer än en maktapparat. Den var den social tryggheten även inom adeln. Från början räknade man fem släktled bakåt och hade noga reda på alla samtidigt levande bland annat för att övervaka det egna arvet. Källa: http://www.catshamans.se/m06folkung/06folkungar.htm
------------------------------------------
 
Sedan denna utmärkta sida, som bekräftar vad jag trodde: http://fam.ronne.se/lagars.html
 
Där förekommer följande upplysande citat av rätthistorikern Göran Inger:
 
Vid förarbetet 1913 till 1915 års äktenskapslagstiftning i Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av ärvdabalken I:1 Förslag till lag om äktenskaps ingående, upplösning m.m. Stockholm 1913, s 197, ges bakgrunden till bestämmelserna om förbjudna led.  
 
Utgångspunkten för den internationella och svenska utvecklingen är bestämmelserna i 3. Mosebok, kap 18.  
 
Vid det fjärde laterankonciliet 1215 fastslog den romersk-katolska kyrkan, att det skulle finnas sju led utan släktskap, innan äktenskap fick ingås. Vid ett möte 1248 i Skänninge med påvestolens utsände bestämdes dock för Sveriges del fem led, eftersom befolkningsunderlaget var så glest. I 1571 års kyrkolag (Sverige är nu protestantiskt) återkommer bestämmelsen om fem led. År 1680-12-13 fastslogs att äktenskap inte fick ske inom två led. I 1734 års lag kunde syskonbarn få dispens, och 1845-05-19 tilläts äktenskap mellan syskonbarn. För att främja befolkningstillväxten och skapa giftermålsunderlag i norr gavs 1792 dispens för befolkningen i Lappland att ingå äktenskap utan dessa hinder.
 
 
Se också spännande läsning på: http://fam.ronne.se/anlosts.html