NULL Skriv ut sidan - Efter Syssling kommer?

Anbytarforum

Titel: Efter Syssling kommer?
Skrivet av: Torsten Berglund skrivet 2007-04-20, 17:24
Syssling och brylling är gamla ålderdomliga  släktskapsbenämningar som går tillbaka till fornsvenskan. Orden hade dock ursprungligen en annan betydelse än idag. Med brylling avsågs kusin på fädernet/barn av bröder, och med syssling avsågs kusin på mödernet/barn av systrar (se t ex Hellqvist, Svensk etymologisk ordbok, och SAOB). Detta kan vara bra att känna till, åtminstone för medeltida förhållanden och antagligen förekommer orden i dessa betydelser ännu på 1600-talet, medan en betydelseglidning sker under 1700- och 1800-talet.  
 
Såväl pyssling som trassling är skämtsamma benämningar som tillkommit i relativt sen tid som travestier på de två äldre släktskapstermerna. SAOB hänvisar tidigast för pyssling som släktskapsbenämning till Hellberg 1870: Högförnäma svågrar och svägerskor, kusiner, sysslingar och pysslingar. (Hellberg, Johan Carl. Ur minnet och dagboken om mina samtida. Personer och händelser efter 1815 inom och utom fäderneslandet af Posthumus. 1:9. Sthm 1870).
 
Trassling kan vi nog våga anta att Victor Örnberg är upphovsman till. Nils Hård af Segerstad har redan påpekat att benämningen trassling för 6-männing återfinns i Örnbergs Svenska Ättartal, närmare bestämt i band 9 som utkom 1893. I de tidigare banden anger dock Örnberg inte någon synonym till 6-männing medan han för 5-männing anger pyssling.