NULL Skriv ut sidan - Efter Syssling kommer?

Anbytarforum

Titel: Efter Syssling kommer?
Skrivet av: Carl-Fredrik Hanzon skrivet 2007-04-20, 14:47
Hej Per!
 
Javisst, det är precis så man också kan tolka ordet pysslingbarn: vi är pysslingars barn, och just därför blir det en osäkerhet om huruvida det är detta man menar med pysslingbarn, eller om det är: den här personen är barn till min pyssling; alltså analogt med syskonbarn, i betydelsen: den här personen är barn till mitt syskon. Och man avser ju i respektive exempel personer tillhörande olika generationer i förhållande till sig själv.
 
För den äldre betydelsen av ordet syskonbarn (alltså = kusin), bygger ju på att man tänker vi är syskons barn (alltså kusiner).
 
Eftersom vi för klarheten och entydigheten i vårt språk bör vara konsekventa vad beträffar den här typen av släktskapstermer, måste vi alltså bestämma oss för om kombinationer med -barn, ska betyda: vi är ---:s barn eller den här personen är barn till mitt/min ---. I annat fall uppstår det ju allmän förvirring och oklarhet vilken släktskap omtalade personer egentligen har med varandra och vilken generation de tillhör.