NULL Skriv ut sidan - Efter Syssling kommer?

Anbytarforum

Titel: Efter Syssling kommer?
Skrivet av: Carl-Fredrik Hanzon skrivet 2007-04-20, 11:19
Många bra förslag har här förekommit, men dessvärre kan vissa begrepp missförstås eller uppfattas på olika sätt. P. Ek föreslår t.ex. här ovan (med stöd av SAOB) beteckningen  pyssling-barn för 6- männingar. Det är bara det att redan här föreligger en allvarlig risk för missuppfattning av vilken art av släktskap som föreligger. Ordet pyssling-barn (ska det för övrigt vara ett bindestreck? borde inte orden sammanskrivas?) kan ju nämligen likaväl (ja, i nusvenskan faktiskt hellre) uppfattas som ett barn till en av mina pysslingar/5-männingar än som min 6-männing.  
 
Det blir här precis samma risk för missförstånd och osäkerhet om vilket släktskap som egentligen avses, som när man i en äldre text påträffar ordet syskonbarn. Numera avser man ju med detta begrepp tveklöst ett barn till ett av ens syskon, men i äldre tid användes ordet med samma självklarhet i betydelsen kusin. Detta begrepp förekommer i den senare betydelsen även i officiella handlingar och lagtexter, t.ex. bouppteckningar och domböcker.
 
Det är enligt min mening därför tveksamt om man verkligen bör använda sammansatta släktskapsord slutande på -barn, om man med detta avser en person tillhörande samma generation som man själv tillhör, t.ex. 5-männing eller 6-männing. Om inte annat kan sådana begrepp missförstås eller skapa allmän osäkerhet om det verkliga släktskapsförhållandet.