NULL Skriv ut sidan - Föreningar

Anbytarforum

Titel: Föreningar
Skrivet av: Ted Rosvall skrivet 2015-06-06, 15:56
Det är alls icke fel att av och till skärskåda och utvärdera sin förenings inriktning och verksamhet. Allting förändras över tid, det märker vi inte minst inom släktforskarrörelsen, där de yttre förutsättningarna idag är helt olika de som fanns då respektive förening en gång bildades. Digitaliseringen har skänkt oss en tillgänglighet som vi tidigare inte ens kunde föreställa oss, men den har också påverkat föreningslivet negativt. Man behöver inte längre sin förening på samma sätt som man en gång gjorde. Många uteblir från mötena eller väljer att hoppa av.
 
Ändamålsparagrafen brukar i många föreningar överleva ändamålen. Det man en gång tyckte var självklart och naturligt kanske inte längre är det. Varje föreningen gör därför klokt i att se över sina stadgar. Kanske är det dags att justera formuleringarna, ta in den nya tidens krav, möjligheter och svårigheter. I vissa fall kan det också vara läge att ifrågasätta föreningens existens, eller pröva om sammanslagning av två eller flera föreningar kanske vore att föredra framför att till varje pris kämpa på. Föreningsmänniskor växer minsann inte på träd och man får akta sig för att slita ut dem som faktiskt kan och vill arbeta i styrelser, som kurs- och projektledare, redaktörer m.m.  Av denna anledning har jag alltid varit tveksam till de regionala föreningar som av och till dykt upp, typ Skånes Genealogiska Förening, Västgöta Genealogiska Förening eller Dalarnas släktforskarförbund. Kanske är det en nivå för mycket. Det kan vara svårt nog att få fram folk som vill arbeta lokalt och på riksnivå, så mycket värre då i regionala förbund och föreningar.