NULL Skriv ut sidan - Föreningar

Anbytarforum

Titel: Föreningar
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2015-06-02, 09:44
Varje förening har stadgar där det ska finnas en s k syftesparagraf där föreningens ambitioner är inskrivna. Av de ovanstående föreningarnas stadgar ligger alla läsbara på nätet utom Svenska släktakademiens. På deras hemsida finns visserligen en länk dit men den är död.
 
Kortfattat och i all hast ser föreningshistoriken i Stockholm ut så här: GF bildades 1933 som den första rena släktforskarföreningen. Under årens lopp bildades ett antal andra föreningar i landet och anslöts under GF så i början av 1980-talet beslöts att en riksorganisation skulle bildas av rörelsen. Därför skapades SSGF ur GF 1983 för att ta hand om verksamheten direkt mot de forskare som bodde i Stockholm, sedermera utökat till för dig i Stockholm som forskar och för dig som forskar i Stockholm.
 
GF kom inte att utgöra det andra benet i riksförbundets bildande utan blev kvar som fristående förening. I början av 2000-talet gick verksamheten ner där så att Släkt och Hävd uteblev helt ett par år. Därför bildades SGS (Svenska Genealogiska Samfundet) för att publicering av högklassig forskning skulle kunna fortsätta.
 
DIS bildades 1980, utvecklades och startade dotterorganisationer med de medlemmar som bodde ute i landet. För Stockholmsområdets del kom DIS-Öst till i slutet av 1980-talet, med fokus på själva datoranvändningen.
 
Syftet med Svenska släktakademien som bildades 2013 verkar ha fokus på utbildning.
 
Förutsättningarna för släktforskning har ju formligen exploderat under de senaste decennierna, men det personliga mötet med erfarenhetsutbyten i en förening kan aldrig digitaliseras. Även publicering i bestående form av forskningsresultat är oumbärligt. Därför är föreningstanken fortfarande mycket viktig. Och man lägger inte ner en förening enbart för att de yttre förutsättningarna förändras. Det är i så fall ett beslut som medlemmarna fattar i enlighet med stadgarna.