NULL Skriv ut sidan - Föreningar

Anbytarforum

Titel: Föreningar
Skrivet av: Elisabeth Thorsell skrivet 2015-06-01, 21:57
Svenska Genealogiska Samfundet, som bildades 2004, har som ändamål att främja vetenskapliga metoder i släkt- och personforskningen. För att uppnå detta ändamål ger samfundet ut Svensk Genealogisk Tidskrift med två tämligen tjocka nummer per år.
 
Mer finns att läsa om vår verksamhet på vår hemsida: www.genealogiskasamfundet.se
 
Hälsar Elisabeth Thorsell, nyligen avgången som ordförande i SGS efter 8 år.