NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-23

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-23
Skrivet av: Göran Johnson skrivet 2007-05-22, 18:19
Ann-Marie
När jag menar att man bör ha ett vetenskapligt synsätt när man ägnar sig åt släktforskning menar jag att den bör bygga på kunskap, dvs vad vi faktiskt vet, eller med hög grad av sannolikhet tror oss veta. Vi bör alltså inte fantisera om anor till Karl den store eller Karl den XII om vi inte kan belägga dessa genom forskning i källorna. Sen återstår ju en osäkerhet om det biologiska släktskapet ändå. Om vi tror oss ha kontakt med förfädernas andra har alltså detta inte med släktforskning att göra.
Att vi också kan och bör beskriva förfädernas liv, bostäder och vardagliga liv strider inte på något sätt mot det vetenskapliga synsättet. Det finns vetenskaper som sysslar med just sådana saker, nämligen folklivsforskning eller etnologi. En del av denna forskning ägnar sig åt att beskriva just den tro på tomtar och troll som våra förfäder ofta hade. Det finns ju också källmaterial att bygga sådana beskrivningar på, vilket är något helt annat än att fantisera. Däremot tror jag att så gott som alla folklivsforskare är överens om att dessa väsen inte finns i verkligheten, utan att det är frågan om folklore. Jag är böjd att hålla med dem.
Faktum är att jag tycker att vetenskap är mycket spännande och inte det minsta tråkigt.