NULL Skriv ut sidan - Mansbot

Anbytarforum

Titel: Mansbot
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2015-02-22, 22:11
Arbetar med Tveta härads dombok. 1624, den 2 september förekommer ett mål:
Sven Arvidsson i Bråne för det mandråp som Sven var kommen uti för några år sedan i Eksjö uti druckenskap, där han tog av daga /: det Gud bättre:/ Anders Jönsson i Granskullahult en ung dräng i Västra härad, för vilket manslag blev utvisat 800 marker i mansbot.
Ovan har jag 200 daler i Lysings härad. Intressant att jämföra.
Vänligen,
Olle