NULL Skriv ut sidan - Mansbot

Anbytarforum

Titel: Mansbot
Skrivet av: Camilla Eriksson skrivet 2011-05-16, 22:07
I en hfl för Tumbo (D) år 1851 fann jag idag en notering om en handlande som genom våldsamt hanterande orsakat en 20-årig flickas död (att hon kallas för flicka är något förvånande men eftersom hon var fallandesjuk är det troligt att hon inte var arbetsför). Tre år tidigare hade samme handlande, likaledes genom yttre våld, orsakat en 13-årig pojkes död.
Handlaren ifråga dömdes till mansbot och uppenbar kyrkoplikt.
 
När försvann den juridiska möjligheten att betala mansbot?