NULL Skriv ut sidan - Lönskaläge / Otidigt sängalag

Anbytarforum

Titel: Lönskaläge / Otidigt sängalag
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2004-07-09, 17:39
Ordet lönska i lönskaläge hänger ej samman med ordet lös utan med ordet lönska. I SAOB finns följande notering:
 
# LÖNSKA,
 
GENUS: r. l. f.
FORMVARIANTER: ( lön- c. 1650-- 1771. lönd- 1767)
#till 1.
1)
BETYDELSE: henlighet; nästan bl. i uttr. i lönsko, nfn ff i lönska, i hemlighet: ngn gg närmande sig bet.: lömskt; jfr lönsk 2. Fortunatus 260 (c. 1650).
 
Själva begreppet lönskaläge får där följande etymologi och betydelse:
 
ETYMOLOGI: [fsv. löskaläghe, lönskaläghe; av LÖSK o. LÄGE resp. ovbildning härav med anslutning till LÖNSK. Formerna liumske-, lönsk- osv. bero på sammanblandning med LÖNSK]
 
#(i ålderdomligt spr., i sht jur.) olovligt könsumgänge mellan ogifta personer (eg. sådana som icke äro så nära besläktade att detta medför äktenskapshinder);
 
Egentligen är väl ordet inte så konstigt utan finns kvar i språket; jämför ordet lönnfack = hemligt fack.
 
Vänligen,
Olle Elm