NULL Skriv ut sidan - Lönskaläge / Otidigt sängalag

Anbytarforum

Titel: Lönskaläge / Otidigt sängalag
Skrivet av: Mikael Persson skrivet 2004-07-09, 11:53
Hej Lars!
 
Lönskaläge betydde sex med någon som man inte var gift med. Om någon av parterna var gift, så räknades det som hor (åtminstone för den gifta parten).  
Själva ordet 'lö(n)skaläge' betydde i princip 'att ligga med någon som var lös (dvs. med någon som man inte var bunden vid i äktenskap)'. Kvinnor som dömdes (eller misstänktes) för detta kallades ofta 'löskonor'.  
Om parterna var så pass nära släkt att deras förbindelse föll inom de förbjudna leden (vilka de var har varierat under tidens gång), så blev det hårdare straff. Det kallades då också ofta 'främdsämjospilld' e. dyl.  
I fråga om böterna, så betalade mannen dubbelt så mycket som kvinnan. Men för varje gång som man 'åkte dit' så blev bötesbeloppet för 'återfallsförbrytaren' dubblerat. Och efter tredje gången, så blev han/hon även förvisad från 'landet' (vilket jag har förstått som att det gällde landskapet).  
Hur kom då dessa förbindelser till överhetens kännedom? Många gånger uppstod det rykten om en person/ett par, men då ålåg det den som startat ryktet att bevisa förhållandet. Annars åkte han/hon själv på att böta! Många gånger resulterade själva akten i att kvinnan blev havande, och hon avpressades även information om vem som var fadern.  
 
Hälsningar, Mikael!