NULL Skriv ut sidan - Domare- och nämndemannaeder

Anbytarforum

Titel: Domare- och nämndemannaeder
Skrivet av: Martin Sunnqvist skrivet 2004-01-05, 20:50
Jag fick syn på frågan nu, tre år efter att den ställdes.
 
Domareder har funnits åtminstone sedan 1350-talet i Sverige. Både de lagfarna domarna och nämndemännen måste avlägga domared innan de dömer. Edernas lydelse har varierat. Enligt 1734 års lag var eden:
 
”Jag N.N. lovar och svär, vid Gud och hans heliga evangelium, att jag vill och skall, efter mitt bästa förstånd och samvete, i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige, än den rike, och döma efter Guds och Sveriges lag, och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja, för skyldskap, svågerskap, vänskap, avund och illvilja, eller räddhåga; ej heller för mutor och gåvor, eller annan orsak, under vad sken det vara må, och ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall ock varken förr, än domen avsäges, eller sedan, uppenbara dem, som till rätta gå, eller androm, de rådslag, som rätten inom lyckta dörrar håller. Detta allt vill och skall jag, som en ärlig och uppriktig domare troliga hålla, utan arga list och påfund, så sant mig Gud hjälpe till liv och själ.”  
 
Saker betyder skyldig, saklös oskyldig. I passusen uppenbara dem, som till rätta gå, eller androm, de rådslag,... är dem samt androm dativobjekt och rådslag ackusativobjekt - har man inte det klart för sig blir passusen svår att förstå. Det handlar allstå om att man inte skall berätta om vad som sagts inom stängda dörrar vare sig för dem som deltar i rättegången eller för andra. Troliga betyder troget, inte 'troligen' i våra dagars mening.
 
Numera lyder domareden:
”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller av annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.”  
 
Martin Sunnqvist