NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-01

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-01
Skrivet av: Bengt Nilsson skrivet 2002-11-25, 14:23
Det finns förmodligen större experter än jag på 1700-talets rättsväsende, men jag skulle närmast uppfatta hans skrivelse som ett slags överklagande. Någon oinskränkt makt över rättsväsendet hade kungen inte, däremot kunde mål föras upp till justitierevisionen, d.v.s K. M:t i rådet. Efter 1772 bestod den av sju riksråd och kungen, som hade två röster. Det finns mycket material i Riksarkivet. 13 176 vol akter i revionsmål för perioden 1633-1972. Dessutom generalauditörshandlingar för militära mål, protokoll mm.