NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-01

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-01
Skrivet av: Anna Bergek skrivet 2002-11-25, 09:35
Kungens roll i rättsväsendet
 
Ca 1784 dömdes fänriken(?) Johan Samuel Gartman av Krigskollegium för brott mot 1682 års duellplakat. Efter att ha suttit i arresten i 14 månader skrev han ett tårdrypande brev till kungen och bad om nåd. Jag undrar nu några saker:
 
(1) Var det vanligt att man bad kungen om nåd?
(2) Vad kunde kungen kunde göra? Hade kungen oinskränkt makt över rättsväsendet, eller hur såg det ut? Spelade det någon roll huruvida brottslingen var civil eller militär?
(3) Vad gjorde kungen normalt sett? Var det vanligt att han ingrep i rättsprocessen och gav nåd?
(4)Kan kungens ställningstagande finnas bevarat i något arkiv?
 
Mvh
Anna Bergek