NULL Skriv ut sidan - Brott mot svärföräldrarna

Anbytarforum

Titel: Brott mot svärföräldrarna
Skrivet av: Elisabeth Thorsell skrivet 2007-03-13, 20:28
I 1734 års lag, Missgärningsbalken, Kap. XIV står Om dråp å föräldrar, barn eller syskon; så ock ther någon slår, eller oqvädar, sina föräldrar. Här kan man i första paragrafen läsa att den som dräper en förälder, ett barn, en hustru eller vice versa ska mista högra handen och halshuggas, är förövaren en man ska han steglas, är det en kvinna ska hon brännas på bål. Dräper någon styv- eller svärföräldrar eller liknande, så blir straffet detsamma förutom att man inte miste handen.
 
Om man slår far eller mor, så miste man livet eller fick 40 par spö, eller 30 par ris eller en månad på vatten och bröd alltefter omständigheterna. Slår man en styv- eller svärförälder så blev det 100 rdr i böter.
 
Okvädade man far eller mor, så blev det 23 par spö, eller 18 par ris, eller 20 dagar på vatten och bröd. Var styv- eller svärföräldrar utsatta, så blev det 50 rdr i böter. I alla fallen skulle även offentlig avbön ske.