NULL Skriv ut sidan - Upphovsrätt på internet

Anbytarforum

Titel: Upphovsrätt på internet
Skrivet av: Mats Ekedahl skrivet 2015-08-22, 17:39
Mats
Paragrafen som du hänvisar till gäller för Film eller televisionsprogram..
 
Mvh
Mikael
 
 
I förarbete Prop 2004/05:110 som låg till grund för tillkomsten av 20a§ som jag hänvisar till så tolkar åtminstone jag det som att detta undantag även omfattar bilder.
 
Det framgår även av paragrafens lydelse Var och en får genom film eller televisionsprogram framställa och sprida exemplar av konstverk, framföra konstverk offentligt och överföra konstverk till allmänheten, om förfogandet är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens eller televisionsprogrammets innehåll. Motsvarande förfoganden får göras vad gäller konstverk som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild.
 
Möjligen har jag tolkat begreppet bild fel. Någon med mer kunskap inom området kan säkert bringa klarhet i frågan.
 
 
Mvh Mats