NULL Skriv ut sidan - Upphovsrätt på internet

Anbytarforum

Titel: Upphovsrätt på internet
Skrivet av: Mats Ekedahl skrivet 2015-08-21, 21:41
Hej,
 
I sammanhanget är Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 20a§ av betydelse vilken lyder enligt följande
 
Var och en får genom film eller televisionsprogram framställa och sprida exemplar av konstverk, framföra konstverk offentligt och överföra konstverk till allmänheten, om förfogandet är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens eller televisionsprogrammets innehåll. Motsvarande förfoganden får göras vad gäller konstverk som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild.
    Förfoganden enligt första stycket får dock endast ske om förlagan till det exemplar som framställs när konstverket tas in i filmen, televisionsprogrammet eller bilden är ett exemplar som omfattas av en utgivning av konstverket eller ett exemplar som överlåtits av upphovsmannen. Om någon exemplarframställning inte sker, gäller motsvarande det exemplar som direkt överförs till allmänheten genom televisionsprogrammet. Lag (2005:359).
 
Bärande rekvisit är att konstverket ska ingå som en oväsentlig del av bilden och att konstverket i något led har överlåtits av upphovsmannen.
Interiörbilder med konstverk i bakgrunden borde därför rimligtvis vara i linje med det som är tillåtet enligt 20a§.
 
Med vänlig hälsning
Mats