NULL Skriv ut sidan - Upphovsrätt på internet

Anbytarforum

Titel: Upphovsrätt på internet
Skrivet av: Mikael Nahlén skrivet 2015-08-21, 19:03
Jag hävdar att du kan inte lägga upp en bild/foto på en tavla (som ex ovan) utan att fråga upphovsrättsinnehavaren dvs konstnären..Såvida denne inte har varit död i 70 år (utgång av året)..Dock så får du ta en bild för eget bruk,men får inte publicera den eller dra vinning av densamma,utan tillåtelse från den som äger upphovsrätten...
 
Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960:729
 
Vet att HD skall pröva om det är intrång på konstnärens upphovsrätt att publicera bilder (på offentlig konst) fritt på internet..Själv så tror jag att HD kommer att inta samma hållning som den internationella..dvs att det inte kommer att tillåtas..
 
Personligen skulle jag passa mig för att lägga upp interiörbilder också...Kan tänka mig att många mäklare och andra ligger i riskzonen för upphovsrättsintrång..
 
Mvh
Mikael