NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 06 september, 2004

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 06 september, 2004
Skrivet av: Leif Gson Nygård skrivet 2004-03-29, 18:56
Hej Elenor!
 
PUL reglerar vilka personuppgifter som får publiceras i tryck och andra medier - men avser först och främst innehållet i desamma.
 
Författarnamn, boktitlar, rubrik på artiklar i medlemstidskrifter e t c får naturligtvis publiceras utan författarnas medgivande.  
 
Genom att boken eller tidskriften en gång för alla har utgivits, är alstret offentligt. Det finns då inget som hindrar att man genom hemsidans arkivförteckning gör reklam för boken/tiskriften/artikeln - så länge man inte publicerar hela artiklar, bilder o dyl.  
 
Om så ska ske behöver man utgivarens medgivande eller, i de fall utgivaren har avlidit, någon närstående eller den som för närvarande utgör källan (t ex ansvarig utgivare för en tidning vars artikel har skrivits av en numera avliden person).
 
Det är i alla fall så här jag har uppfattat PUL kontra offentighetsprincipen. Måhända finns andra uppfattningar?
 
Med vänlig hälsning
Leif G:son Nygård
Huvudredaktör Flydda Dagar,
Medlemstidskrift för Linde Bergslags Släktforskarförening.