NULL Skriv ut sidan - Älvsborgs stad

Anbytarforum

Titel: Älvsborgs stad
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2014-03-07, 18:57
Varför anses inte Älvsborgs stad (Nedbrunnen mitten av 1550/70-talet) vara föregångare till nuvarande Göteborg?
 
Man säger ju att Karl IX stad (1603-1611) på Hisingen vara föregångaren.
 
Är det tidsaspekten som gör det? Planeringen startar ju 1619. För inte hette väl staden Göteborg? Det var väl Färjestaden?
 
Stadsdelen har fått sitt namn från hemmanet Färjestaden (tilläggsplats för färja), omnämnt sedan år 1600. Följande utdrag ur en gammal handling visar ... att enligt kammarkollegii registratur för den 20 november 1632 till en viss Canthor Hällender upplåtits besittningsrätten till Färriestaden wid Elfsborgh såsom ock en half Cronogård för sin boskap i Lundby mot det att han skulle Färrian oppehålla.  
 
Här grundlades det första Göteborg av Karl IX i början av 1600-talet med hjälp av holländare. Denna historiska stad kallas idag för Karl IX:s Göteborg. Staden växte snabbt och snart fanns där ett hundratal hus, flera kyrkor och ett rådhus. Men 1611 brändes staden ner av danskarna innan försvarsverk hade byggts upp.
 
Källa:  
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rjestaden,_G%C3%B6teborg
 
Vänligen Patrick