NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2011
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2010-11-20, 13:38
Hej Eivor!
 
Maggie Stephens har säkert svarat på breven, men det finns inga kopior på utgående skrivelser bland hennes bevarade handlingar i Husebyarkiven. Dessutom har jag en känsla efter att ha gått igenom arkiven att det måste ha funnits betydligt fler brev tidigare. Fröken Florence Stephens, Maggies syster, testamenterade Huseby gods till staten vid sin död 1979. Tyvärr tackade inte staten ja direkt utan tillsatte en utredning och olika personer skötte Husebygodset; ett interregnum mellan 1979 och 1983 var alltså förhanden där folk kom och gick och saker försvann - detta är ytterligare s.k. Husebyaffärer (förutom de som skedde på 1940- och 1950-talet) som borde utredas närmare. Det är historier om girighet och dumhet.  Enligt muntliga berättelser ifrån personer som var med i början av 1980-talet på Huseby ska förvaltaren ha beordrat bränning av handlingar, som också skedde, under motivering att det fanns så mycket pappersdokument sparat. Utförsäljning av föremål och delar av godsbibliotekets böcker skedde också. Ett självsvådligt agerande av okunnigt folk som resulterade i att ett kulturarv förspilldes  av ren dumhet och ointresse. Professor (då historielektor) Lars-Olof Larsson vid dåvarande Växjö högskola var den som reagerade i detta kaos och räddade det som fanns kvar av Huseby bruksarkiv och familjemedlemmarnas handlingar åt eftervärlden - all heder till honom för denna kulturgärning. Tack vare Lars-Olof Larsson finns nu Husebyarkiven tillgängliga för forskning vid Linnéuniversitetsbiblioteket (Växjö).