NULL Skriv ut sidan - Ordenssällskap i Sverige

Anbytarforum

Titel: Ordenssällskap i Sverige
Skrivet av: Torsten Berglund skrivet 2011-02-13, 09:42
Äldre årgångar av Sveriges Statskalender med bihang (före 1968) innehöll förteckningar över alla de då levande innehavarna av de svenska riddarordnarna. Det har också givits ut särskilda kalendrar över dessa vid några tillfällen: Ordenskalender. Svenska innehavare av svenska och utländska riddarordnar samt vissa svenska medaljer, utgiven av Sekreterareämbetet vid Kungl. Maj:ts orden
 
 Kungl. Maj:ts Orden vid Kungliga hovstaterna för förteckningar över innehavare av de svenska ordnarna och kungliga medaljer.