NULL Skriv ut sidan - Sockengränser

Anbytarforum

Titel: Sockengränser
Skrivet av: Bo Persson skrivet 1999-03-14, 01:48
Ett utomordentligt hjälpmedel för att orientera sig om den administrativa indelningens förändringar är Torsten Lagerstedt, Den civila lokalförvaltningens gränser 1630-1952: kameral redovisning, areell beteckning och gränsförändring (Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet B 24), 1973.