NULL Skriv ut sidan - Sockengränser

Anbytarforum

Titel: Sockengränser
Skrivet av: Lotta Johansson skrivet 1999-03-12, 23:05
Kyrkobokföringsdistrikt, hur överensstämmer dom med pastoratsgränser? Är det samma eller andra gränser?
 
Vad gäller församling. Beteckningen församling kan tydligen betyda olika beroende på vilket pastorat man rör sig i när det gäller gamla kyrkoböcker. Jag har sett att det ibland står för pastorat och ibland för socken, t ex i prästens överskrift i de olika ministerialböckerna. I Essunga pastorat står det i åtminstone några böcker Lekåsa församling(gamla namnet på pastoratet) och Kyrkås socken. I kyrkoräkenskaper och protokoll kan en socken kallas församling.
 
Jag tycker att man ska använda sig av den plats det står under i kyrkböckerna där man hittar uppgiften. Om någon vill kontrollera så är det ju nästan omöjligt att hitta annars! Om namnet ändrats eller om platsen bytt socken-, pastorats- eller länstillhörighet kan man lägga till det som en not.
 
En brasklapp: En socken kan till och med ha olika namn i kyrkböcker och jordeböcker, t ex Kyrkås (Essunga pastorat*) som heter Sandbäck i jordeböckerna. En socken kan dessutom höra till ett pastorat i kyrkoböckerna och ett annat i jordeböckerna, t ex Eling i Bitterna pastorat som i jordeböckerna hör till Essunga pastorat*.
*Essunga=Lekåsa pastorat i äldre kyrkböcker.