NULL Skriv ut sidan - Sockengränser

Anbytarforum

Titel: Sockengränser
Skrivet av: Håkan Skogsjö skrivet 1999-02-07, 18:34
Jag tror att man kan säga att det vedertagna sättet att ange socken (i till exempel en födelseort) är att skriva den socken som händelsen (födelsen) inträffade i, men med nuvarande namn.
 
Det betyder att ett barn fött i byn Tåsjö 1710 noteras som född 1710 i Tåsjö, Fjällsjö sn, trots att byn sedan slutet av 1700-talet ligger i Tåsjö sn.
 
I det fall en socken bytt namn (exempelvis från Vemmerlöv till Västra Vemmerlöv) brukar det nuvarande namnet anges.
 
Men varianterna är många och det är svårt att ange några alltför bestämda regler. Ett exempel: Jag är född i Mölndals församling, som tidigare (till 1922) hette Fässberg. 1977 utbröts en del ur Mölndal och benämndes Stensjön, samtidigt som Mölndal återtog det gamla namnet Fässberg. Det betyder att dagens Fässberg inte omfattar samma område som gamla Fässberg, inte heller som Mölndal. Ska jag då ange att jag är född i Mölndal (så står det på ryggen till födelseboken där jag är noterad) eller i Fässberg (så heter församlingen i dag, men det är en församling som inte motsvarar Mölndal). I detta fall tycker jag det är rimligast att skriva Mölndal. Men hade det enbart gällt ett namnbyte (och inga gränsändringar) vore det sannolikt enklast att ange Fässberg.
 
Hur som helst, det som vägleder i frågor som dessa bör vara begriplighet och ändamålsenlighet.