NULL Skriv ut sidan - Länsbokstäver

Anbytarforum

Titel: Länsbokstäver
Skrivet av: Tord Påhlman (Tord) skrivet 2003-01-17, 18:41
Ja, Stockholms län hade bokstäverna B, BA och BB. Stockholms län fick även överta A, AA och AB vid den länsmässiga sammanslagningen av Stockholms överståthållarskap och Stockholms län. Tidigare låg Stockholms stad länsmässigt utanför Stockholms län och bildade ett eget s k överståthållarskap. Stockholm var dock, precis som nu, residensstad för Stockholms län. Chefen (motsvarande landshövdingen) för överståthållarskapet hade titeln överståthållare. Överståthållarskapets motsvarighet till Länsstyrelsen kallades Överståthållarämbetet (förkortades ÖÄ). Innan sammanslagningen av överståthållarskap och län hade Stockholms stad (överståthållarskap) länsbokstäverna A, AA, AB och länet B, BA, BB