NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Gabriel Wallgren skrivet 1999-06-09, 00:50
Bo!
 
Det finns redan en klar stadard skriver du, det är just det den här debatten handlar om. Jag är inte alls övertygad om att du får landskapsanhäggarnas bifall när du talar om länstillhörighet...som gällde för tiden för händelsen. Jag har i mitt senaste inlägg alltså försökt lösa detta problem genom att ange DÅVARANDE (jag kanske inte var tillräckligt klar på denna punkt) sockennamn (torpnamn, gårdsnamn etc) och inom parentes ange dess NUVARANDE (administrativa) geografiska belägenhet (jag har självklart ingen lust att ange att min mm mm mm var född vid Shells bensinstation, Stafsinge) ;-)  
Min koppling mellan arkivinstitution och ortsangivelse härrör från den tidigare debatten och är således inte mitt påfund, bara ett förslag till hur man skulle kunna lösa den frågan från min sida.
När det gäller mitt exempel med CD:n så är jag väl medveten om att det inte är en primärkälla och jag jämförde den heller inte med någon sådan utan andra sekundärkällor. Det jag försökte få fram var alltså att det släktforskande Sverige sannolikt kommer att använda mer digital information som referenslitteratur i framtiden (eftersom det är relativt sätt billigare att uppdatera en CD-skiva än att göra ett nytryck av ett litterärt verk) där en databas (som CD:n i exemplet bygger på) snabbt kan korrigera en ändring av en orts administrativa tillhörighet. Ett annat exempel på litterärt verk som finns på CD är ju SBL. Varför springa omkring och leta i ett flera hundra kilo tungt bokverk när man kan ha det med sig i innerfickan och dessutom kan det uppdateras med ny information med jämna (eller för den delen ojämna) mellanrum.