NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Bo Persson skrivet 1999-06-09, 00:07
Det finns redan en klar standard för hur ortsangivelser bör göras: en orts socken- och länstillhörighet anges med vad som gällde vid tiden för händelsen - detta p.g.a. det elementära skälet att det är enda sättet för att hitta det källbelägg som avses utan att förse varenda notis med en förklarande not. Man kan givetvis komplettera med att ange var en sedermera administrativt flyttad ort är belägen - t.ex. Åsjögle, Mörlunda (nu Kristdala) sn och får väl sedan ha tillräcklig tilltro till läsarens fattningsförmåga att kontrollera utgivningsåret (nu). Det problem som Gabriel vidare berör, nämligen förvarande arkivinstitution, är uppgifter som inte skall redovisas notisvis; ger man ut en publikation, ställer man enligt reglerna samman en käll- och litteraturförteckning, där dessa uppgifter redovisas.
 
Vad gäller tilltron till ADB är nog Gabriels en aning överdriven. Tillförlitligheten kommer aldrig att vara stor nog för att inte kräva kontroll i originalkällan. Automatiska korrigeringar av läns- och sockentillhörighet har helt enkelt ingen trovärdighet, lika litet som att ADB-produkter skulle ersätta pappersmaterial. Sveriges dödbok är f.ö. ingen primärkälla utan en sammanställning; varje uppgift borde därför kontrolleras mot primärmaterialet. Om det släktforskande Sverige övergåve primärkällorna, vore det sannerligen en tragisk utveckling.