NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Gabriel Wallgren skrivet 1999-06-08, 03:33
Oh gush!
 
Carl-Fredrik!
 
Jag fick mig ett gott skratt! (jag tar det från den skämtsamma sidan även om man säkert kan tolka ditt inlägg på annat vis...)
 
Uppenbarligen är det så i en debatt att parterna ibland inte vill förstå vad den andre menar, inte vill komma framåt i diskussionen, inte vill ge efter för sin egen uppfattning, inte vill lyssna på vad den andre säger eftersom det är så dj... dumt, inte ens försöka att ta till sig en del för att kanske komma vidare etc etc
 
Jag är naturligtvis mycket väl medveten om att jag själv knappast har försökt applicera det jag just skrev i mitt förra inlägg.
 
Carl-Fredrik, jag är inte ute efter att bedriva historieförfalskning, jag är inte heller intresserad av ett anakronistiskt kaos utan jag försöker istället att komma vidare med att kasta fram lite (nya?) idéer och tankegångar för att röra om i grytan (ur kaos skapades ordning).
 
För att konkretisera lite (och även kommentera Carls senaste stjälp, hm hjälp skall det naturligtvis vara, i debatten) så skulle man ju kunna ange min mm mm mm Börta Hansdotters födelseplats så här:
f 1758 i stugan Slätter under Stafsinge 1 Ambjörnsgård, Stafsinge sn (Falkenbergs kommun, Hallands län).
Genom att ange NUvarande (som man naturligtvis får uppdatera imorgon och dagen därefter osv) kommuntillhörighet och länstillhörighet inom parentes och dessutom ange att man tillämpar den principen så slipper man ju att bli anklagad för historieförfalskning ;-)
Om man dessutom har omnämnt att Stafsinge tillhör Falkenbergs kommun och Hallands län en gång behöver man ju knappast upprepa det varje gång ordet Stafsinge nämns i texten.  
När det gäller behovet av uppdateringar (vid nya kommun- och länsstrukturer i framtiden) så tror jag att det lätt går att lösa med våra datorers hjälp, och när det gäller tryckta publikationer tror jag på en utveckling i print on demand-anda d v s om man behöver en skrift på papper så printar man ut den och då är det redan uppdaterat osv. För övrigt så är ju Sveriges dödbok på CD ett klart tecken på att det släktforskande Sverige går från papperstryck till digitala utgåvor (vem hade velat ha en UTSKRIFT på alla döda i Sverige 1968-1996??).
 
Så om vi anstränger oss allihop så kanske vi kan komma framåt och hitta en standard som alla kan acceptera för en ortsangivelse i historisk tid samtidigt som det klart framgår i vilket landsarkiv dess kyrkböcker kan tänkas vara förvarade och att det klart framgår var denna ort ÄR geografiskt belägen.