NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Gabriel Wallgren skrivet 1999-06-07, 00:14
Carl!
 
Lägg till ett förtydligande ord: dåvarande så är sannolikheten för missförstånd mindre d v s Stafsinge sn, Halland, dåvarande Danmark.
 
Har för övrigt nu (den senaste timmen) även skummat igenom den långa debatten på samma tema i Rötter som fördes 1996-97 och blir än mer övertygad om att man löser mycket av problemen (missförstånden) genom att konsekvent ange en orts geografiska belägenhet (i historisk tid) genom att ange var den är belägen NU.
 
Om man för läsaren av en artikel vill fokusera på den rent geografiska belägenheten vinner man mycket genom att förutom by, församling även ange kommun innan man övergår till regionsnivån län/landskap.  
Eftersom arkivväsendet fortfarande sorterar under (den gamla) länsindelningen men troligen kommer att övergå till den nya (INTE landskap) bör man alltså ange länstillhörighet om man i en artikel vill fokusera på var arkivmaterialet för en ort kan tänkas förvaras.
För att sammanfatta min (nuvarande) ståndpunkt i frågan och för att tillmötesgå såväl en geografiintresserad som arkivintresserad läsekrets av en artikel bör man alltså ange en orts historiska geografiska belägenhet med en beskrivning av dess nuvarande geografiska belägenhet /BY/,/SOCKEN/,/KOMMUN/,/LÄN/.